H.H.第三世多杰羌佛

第三世多杰羌佛說法《什麼叫修行》

第三世多杰羌佛傳的修行法 頂聖如來多杰羌佛第三世雲高益西諾布 為仁波切等弟子的開示:什麼叫修行?   今天你這… 繼續閱讀 第三世多杰羌佛說法《什麼叫修行》

H.H.第三世多杰羌佛, 佛教相關新聞報導

世界佛教教皇 – 南無第三世多杰羌佛

圖:世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛(世界佛教正心會提供) 世界佛教教皇 南無第三世多杰羌佛 【台灣時報報導】南… 繼續閱讀 世界佛教教皇 – 南無第三世多杰羌佛