H.H.第三世多杰羌佛說《世法哲言》

第三世多杰羌佛說《世法哲言》(七)

學習  H.H. 第三世多杰羌佛  正法   第三世多杰羌佛說《世法哲言》(七)   立之于福應憶于難,取之勝… 繼續閱讀 第三世多杰羌佛說《世法哲言》(七)