H.H.第三世多杰羌佛, H.H.第三世多杰羌佛說《世法哲言》

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(三)(含視頻)

第三世多杰羌佛 說 《世法哲言》(三)(含視頻) 愛恨和合而生,汝愛之彼必見之、聞之、憶之,三者必居其一也,弗… 繼續閱讀 第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(三)(含視頻)

H.H.第三世多杰羌佛說《世法哲言》

第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十九)

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十九)      第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十九)         陰魔… 繼續閱讀 第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十九)

H.H.第三世多杰羌佛說《世法哲言》

第三世多杰羌佛說《世法哲言》(二十)

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(二十)           第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(二十)      … 繼續閱讀 第三世多杰羌佛說《世法哲言》(二十)