H.H.第三世多杰羌佛, 佛經

南無第三世多杰羌佛 說法《佛法精髓》

南無第三世多杰羌佛 說法 《佛法精髓》 南無第三世多杰羌佛 說法 《佛法精髓》 此經書乃為當今世界至高&nbs… 繼續閱讀 南無第三世多杰羌佛 說法《佛法精髓》

H.H.第三世多杰羌佛, 佛經

南無第三世多杰羌佛 說法《般若波羅密多心經講義》

南無 第三世多杰羌佛(義雲高大師) 以三昩境界,智慧之用深入空性真諦實相真如之理而對《般若波羅密多心經》所作之釋解開示,其理精闢無誤,被高僧們共推為法中真寶。

H.H.第三世多杰羌佛, 佛經

H.H.第三世多杰羌佛說法《學佛》

南無第三世多杰羌佛說法《學佛》 南無 第三世多杰羌佛 說法《學佛》是至高法寶!行人不學此法,難以成就。《學佛》… 繼續閱讀 H.H.第三世多杰羌佛說法《學佛》